MMO là viết tắt 3 chữ cái đầu tiên của từ Make Money Online, dịch ra tiếng Việt gọi là kiếm tiền online. Chỉ nghe cái tên thì bạn cũng đủ hiểu rồi đúng không? Bạn sẽ sử dụng 1 chiếc máy tính hoặc điện thoại (phần lớn là máy tính) có kết nối mạng Internet để làm các công việc nhằm mục đích cuối cùng là kiếm được tiền.

Galaxy Team cũng nắm bắt các xu thế của MMO để phát triển hệ sinh thái của mình.

Hiện tại Galaxy Team đang triển khai nhiều dự án MMO, như:

  • Affiliate Marketing
  • Kinh doanh Online
  • Thực hiện Freelandcer
  • Dropshipping
  • ….