Category Archives: Khởi Nghiệp

Dropshipping VN – Làm Dropship tại Việt Nam với Galaxy Team

Dropshipping không còn mới đối với thị trường tại VN nữa, nguồn gốc phương thức này có từ khi nào thì không ai biết. Nhưng khái niệm Dropship hay Dropshipping là từ bạn bè quốc tế mà có, Dropshipping ở nước ngoài khá phát triển. Có thể là nhờ mô hình này khá hiệu quả, […]

Làm Dropship tại Việt Nam với Galaxy Team kinh doanh vòng phong thủy

Dropship không còn mới đối với thị trường tại Việt Nam nữa, nguồn gốc phương thức này có từ khi nào thì không ai biết. Nhưng khái niệm Dropship là từ bạn bè quốc tế mà có, Dropshipping ở nước ngoài khá phát triển. Có thể là nhờ mô hình này khá hiệu quả, hoặc […]